Sunday, August 20, 2017

Tìm Hiểu Ngành Xuất Bản Sách ( P1 )

Bạn đang sở hữu một lượng tri thức nhất định ? Bạn đang có một số vốn , bạn đang đi săn sản phẩm , và đánh hơi ngành nghề để tham gia thi trường ?
Ngành kinh doanh tri thức
Ngành Xuất bản – Ngành In CHẤT XÁM LẤY VÀNG ? Có người còn nói vui là IN GIẤY LẤY TIỀN …
Ngành xuất bản sách
Sách bạn được đọc là thành phẩm của hoạt động xuất bản – in ấn – phát hành
Nghiệp vụ Xuất bản Sách – Làm Sách ?
Tác giả khi viết ra một tác phẩm – đó gọi là bản thảo .
Tác giả chào bản thảo đến nhà xuất bản ?
Nhà xuất bản tiếp nhận đọc và nghiên cứu văn hóa đọc và thi trường về sách ?
Nếu bản thảo phù hợp nhà xuất bản ký kết hợp đồng mai lại bản thảo và tiến hành làm sách …
Vậy lợi nhuận từ làm sách như thế nào ?
Vd Tác giả Trần Việt Phú viết được tác phẩm THIÊN TÀI BÁN SÁCH ONLINE . Chào bán bản thảo đến nhà Xuất bản A .
GIẢ SỬ : Nhà xuất bản đánh giá bản thảo có thể in và có thể kiếm được tiền . Họ ký kết với tác giả Phú 10 % nhuận bút trên tổng lượng in sách lần đầu ?
Gía thành phẩm quyển sách 300 k bì cứng giá bìa là 399 .000 ( Gía bán sách – giá bìa ) vì sách có nội dung truyền thông văn hóa rất hay .
Nhà xuất bản in 1000 cuốn và trả tiền cho tác giả là 39.900.000 . Chi phí in một cuốn là 25000
Và các chi phí khác như Chi phí lưu kho , vận chuyển , truyền thông , chi phí bán hàng ….
Nếu bản hết 1000 X 399000 = 399.000.000 ( trừ chi phí thương mại, CHIẾT KHẤU BÁN BUÔN  20 % là 319.200.000 ) vậy
một tác phẩm giả sử nhà xuất bản A Lợi nhuận được 79.800.000 .
Siêu lợi nhuận ? NXB
Cỗ máy in tiền của ngành xuất bản là gì , đó chính là khả năng nhân bản của trí tuệ .

Try To Remember

Tháng chín đó có phải là đầu mùa thu không nhỉ , tôi không rõ lắm nhưng tôi yêu tháng chín vì đó là tháng có ngày đặc biệt của tôi đấy . ...