Sunday, August 20, 2017

Tìm Hiểu Ngành Xuất Bản Sách ( P1 )

Bạn đang sở hữu một lượng tri thức nhất định ? Bạn đang có một số vốn , bạn đang đi săn sản phẩm , và đánh hơi ngành nghề để tham gia thi trường ?
Ngành kinh doanh tri thức
Ngành Xuất bản – Ngành In CHẤT XÁM LẤY VÀNG ? Có người còn nói vui là IN GIẤY LẤY TIỀN …
Ngành xuất bản sách
Sách bạn được đọc là thành phẩm của hoạt động xuất bản – in ấn – phát hành
Nghiệp vụ Xuất bản Sách – Làm Sách ?
Tác giả khi viết ra một tác phẩm – đó gọi là bản thảo .
Tác giả chào bản thảo đến nhà xuất bản ?
Nhà xuất bản tiếp nhận đọc và nghiên cứu văn hóa đọc và thi trường về sách ?
Nếu bản thảo phù hợp nhà xuất bản ký kết hợp đồng mai lại bản thảo và tiến hành làm sách …
Vậy lợi nhuận từ làm sách như thế nào ?
Vd Tác giả Trần Việt Phú viết được tác phẩm THIÊN TÀI BÁN SÁCH ONLINE . Chào bán bản thảo đến nhà Xuất bản A .
GIẢ SỬ : Nhà xuất bản đánh giá bản thảo có thể in và có thể kiếm được tiền . Họ ký kết với tác giả Phú 10 % nhuận bút trên tổng lượng in sách lần đầu ?
Gía thành phẩm quyển sách 300 k bì cứng giá bìa là 399 .000 ( Gía bán sách – giá bìa ) vì sách có nội dung truyền thông văn hóa rất hay .
Nhà xuất bản in 1000 cuốn và trả tiền cho tác giả là 39.900.000 . Chi phí in một cuốn là 25000
Và các chi phí khác như Chi phí lưu kho , vận chuyển , truyền thông , chi phí bán hàng ….
Nếu bản hết 1000 X 399000 = 399.000.000 ( trừ chi phí thương mại, CHIẾT KHẤU BÁN BUÔN  20 % là 319.200.000 ) vậy
một tác phẩm giả sử nhà xuất bản A Lợi nhuận được 79.800.000 .
Siêu lợi nhuận ? NXB
Cỗ máy in tiền của ngành xuất bản là gì , đó chính là khả năng nhân bản của trí tuệ .

Sur le bord d’une vie ( Bên lề một cuộc đời )

Nếu bạn đang yêu đơn phương, hãy can đảm nhìn lại đoạn đường mình đã trải qua, nếu nó quá hạnh phúc, tôi sẽ luôn chúc phúc, còn nếu nó quá ...